Image

KAMPUNI HODHI YA MKULAZI

Image

Kampuni Hodhi ya Mkulazi

Kampuni Hodhi ya Mkulazi (MHCL) iliyojumuishwa mnamo 6 Septemba, 2016. Kwa sasa MHCL inamilikiwa kwa pamoja na Shirika la Taifa la Hifadhi ya Jamii (NSSF) na Prison Corporation Sole (PCS). Uanzishaji wa Kampuni unaambatana na utekelezaji wa Mpango wa pili wa Maendeleo wa Miaka Mitano (FYDP II) unaolenga kuhakikisha kuwa Tanzania inakuwa na uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025.

MHCL inafanya miradi miwili ya sukari inayolenga kutoa 250,000 MT ya sukari kwa mwaka. Mojawapo ya mradi huu unajulikana kama Mradi wa Uzalishaji wa Sukari ya Mkulazi I ambao utatekelezwa kwenye shamba No.217 lililopo Mkulazi, Wilaya ya Morogoro Vijijini. Uzalishaji unaolenga Mkulazi I ni kutengeneza 200,000MT ya sukari kwa mwaka. Mradi mwingine ni Mkulazi II ambayo inatekelezwa huko Mbigiri, Wilaya ya Kilosa Mkoani Morogoro. Mradi huu unakusudia kuzalisha 50,000MT ya sukari kwa mwaka.

 

Image

DHIMA

Ni kutengeneza na kusambaza Sukari yenye ubora na bidhaa zinazohusiana mara kwa mara na kwa ufanisi katika masoko ya Kawaida na ya Kikanda.

DIRA

Ni kuwa kampuni kubwa zaidi ya Sukari katika Afrika Mashariki na Kati. 

KAZI ZA MSINGI

Uzalishaji wa Sukari ya ndani na ya Viwandani, Pombe / Ethanol inayotumika viwandani, Uuzaji wa Sukari yenye ubora na bidhaa zake, Ulimaji wa kibiashara wa aina tofauti za Miwa na Uzalishaji wa Umeme.